2023. december 06. szerda
Csíksomlyó - Csík Blog
Munkamenet() inicializálás

Csíksomlyó és környéke – zarándoklat és túrák

2013. május 15.: másodmagammal indulunk székelyföldre. Fő célunk a csíksomlyói búcsú és a pünkösd hétfői széphavasi zarándoklat. Emellett néhány napot túrázni szeretnénk, ha már ilyen messzire elmegyünk.

Az odaút Veszprémtől számítva 853 km, ezt két nap alatt tesszük meg.

Csíkban 351 km-t autózunk, 5 nap alatt kb. 80 km-t gyaloglunk, ebben a szintemelkedés nagyjából 2000 m.

Középcsíkban (Csíkszereda vidéke) és Felcsíkban jártunk, meg a környező hegyekben. Nem terveztük, de a hegyekkel sikerült megvalósítani a teljes geológiai változatosságot: a Középső-Hargita egy hatalmas vulkán maradványa, a Hagymás-hegység mészkőképződmény, a Csíki havasok anyaga pedig pala és üledékes kőzetek. A kőzet és a kialakulás pedig nagyban meghatározza a tájat is – ez mindegyik túránkon más jellegű volt.

A csíksomlyói és a széphavasi szertartás lényegét, lélekemelő voltát úgysem tudnám szöveggel érzékeltetni, és a fotók sem tükrözik. Ott kellett lenni! Azért az talán mond valamit a székelyek és a csángók lelkiségéről és hűségéről, hogy messzi falvakból is jöttek gyalog és lovaskocsikkal, vállalva a több napos utat is. 1567 óta minden évben összegyűlnek itt.

Tanulságos a hagyomány is: János Zsigmond fejedelem a környék katolikus lakosságát erőszakkal akarta unitárius hitre téríteni. A Tolvajos-tetőn ütköztek meg, mialatt az asszonyok, gyermekek és öregek Csíksomlyón imádkoztak. Legyőzték a fejedelem seregét. Ennek emlékét őrzi a csíksomlyói búcsú immár több mint 450 év óta. Én evangélikusként nevelkedtem, valaha tanultam a protestánsok üldöztetéseiről is. Így talán még inkább látom, hogy az erőszak soha nem szül jót, bárki is használná bárki ellen! Évszázadok teltek el, amíg eljutottunk odáig, hogy nem kell egymást megtéríteni, a közös értékeket kell megtalálni.

Hogy egyértelmű legyen: ez nem csak vallási kérdésekben érvényes!

Visszafelé Veszprémig 830 km-es autóút május 22-én.

A képek a Picasán 7 webalbumban láthatók:

Csíksomlyó I. - odaút

Odafelé Szeged – Arad – Déva – Gyulafehérvár – Meggyes – Segesvár – Székelyudvarhely – útvonalon mentünk. Tudtuk, hogy az Arad–Szászsebes szakasz forgalmas és nem túl jó, de a kíváncsiság és a táj szépsége nagy vonzerő még úgy is, hogy igazán körülnézni, elbámészkodni nincs idő. Az utat két napra terveztük, előre nem sikerült szállást biztosítanunk, ezért sátrat vittünk. A második nap reggel sikerült telefonon megbeszélni a csíki szállást.

Amiről nincs fotó: Szászsebes – legalább egy óra volt, mire átjutottunk a városon. Úgy tűnik, ott ez a normális forgalom: egy hatalmas dugó az egész. Ha egyszer majd elkészül az autópálya, akkor igazán kellemes út lesz.

Vendéglátóink Csíkcsicsón laknak, szállásunk azonban nem a faluban volt, hanem egy kis nyaralóházban a Csicsói Hargita oldalában 1000 méteres magasságban, Csicsótól kb. 12, Csíkszeredától 8-9, az említett Tolvajos-tetőtől 4-5 km-re, ezt a részt Piricskének hívják.


Csíksomlyó II. - Hargita (túra)

Úgy gondoltuk, Hargitafürdőről elindulunk a Madarasi Hargita irányába. Odáig azonban túl hosszú lett volna, hiszen a piricskei háztól Hargitafürdő már vagy 7 km. (Odáig elmehettünk volna kocsival is, de ez eszünkbe sem jutott, meg amúgyis a túrázás volt a cél.) Így a legmagasabb csúcsot (Madarasi Hargita: 1801 m) nem hódítottuk meg, "mindössze" 1730 méterig jutottunk.

Medvével nem találkoztunk, pásztorkutyákkal igen. Profi módon bekerítettek minket, de nem ettek meg – erről sincs fotó.

A Wikipédia írja: "Az 1,7 kilométert is meghaladó hegyek egy hatalmas sztratovulkáni kráter maradványai".

Hargitafürdőn még látszanak az egykori kaolinbányászat nyomai, ma a turizmusra igyekeznek összpontosítani.


Csíksomlyó III. - Búcsú

Reggel autóval Csíkcsicsóra mentünk, hogy az ottani keresztaljával (kb. 400 fő) zarándokolhassunk. Csicsóról a Somlyó 5-6 km. Az idei búcsú jelmondata: "Boldog vagy, mert hittél." A zarándokút és a búcsúi szertartás felemelő élményét persze a képek nem tudják visszaadni.

Egy-egy kis részlet a prédikációból és a közös éneklésből rövidke videoklipen látható.

Már a földrajzi nevek is a Kárpát-medence egységét, az összetartozást hirdetik. Az itthoni Somló-hegy és Csíksomlyó. Itt a közelben Balatoncsicsó, ott Csíkcsicsó. Somlyóból is van még néhány, Csicsó van például a Felvidéken is...

Számomra felejthetetlen élmény, amikor jön a csíkrákosi keresztalja, az első sorban népviseletes férfiakkal, akik kis harangjaikat méltóságteljes, lassú ütemben egyszerre kongatják...


Csíksomlyó IV. - Egyeskő (Napfelkelte Csíksomlyón, túra az Egyeskőhöz)

Hajnalban Csíksomlyóra indultunk napfelkeltét nézni. Csíkszereda környékén még mindig útlezárások, terelések, de némi kerülővel azért odaértünk. A Kis-Somlyón található Salvator-kápolna meglátogatása után Balánbányára autóztunk.

Úticélunk a Hagymás-hegységben levő Egyeskő. Balánbányától nem nagy a távolság, de az út nagy része meredek emelkedő. A Hargitával ellentétben itt rengeteg túrázóval találkoztunk.

Visszafelé bementünk a felcsíki falvakba és megnéztük a csíkkarcfalvi erődtemplomot, amelynek építése valószínűleg a XIII. században kezdődött, gótikus szentélye XV. századi. 2012-ben újították fel.


Csíksomlyó V. - Széphavas (zarándokút az épülő kápolnához)

Valaha a Gyimesfelsőlok melletti Széphavason kápolna állt, amit a búcsúra jövő csángók mindig útba ejtettek, 1744-ben azonban betiltatott a moldvai csángók kijárása, lassan a Szent László kápolna is eltűnt. Most újjáépítik (szephavas.hu), ennek egyik fő mozgatója Molnár V. József. Itt találkoztak valaha a történelmi határon kívül élő csángók a határon inneni testvéreikkel, és a hagyomány az utóbbi években újjáéledt.

Hazafelé menet a Gyimesi-hágón az Antal Imre vezette csobotfalvai népzenei csoport még muzsikált a csöpögő esőben – erről egy rövid video is van.


Csíksomlyó VI. - Szellő (túra a Csíki havasokban)

A Gyimesi-hágótól a Szellő nevű csúcsig 9 km az út. Itt is történt olyan kaland, amit nem tudtam fotózni: pásztorkutyák támadtak meg bennünket. Borjúnagyságúak. Igazán megijedni sem volt idő. A román pásztor a kerítésen átugorva rohant a megmentésünkre – akciója szerencsére sikeres volt.

A hágó 1159, a Szellő 1496 m-en van, ez nem nagy szintkülönbség, a tegnap-tegnapelőttihez képest inkább dimbes-dombos séta.

Ezen a vidéken egyébként a II. Világháborúban komoly harcok voltak, a lövészárkok ma is látszanak. Embereivel vitéz Sebő Ödön főhadnagy védelmezte a Gyimesi-szorost, emlékeit "A halálra ítélt zászlóalj" című könyvében írta meg. (Fia Sebő Ferenc, népzenész és népzenekutató.)


Csíksomlyó VII. - hazaút

Visszafelé a Székelyudvarhely – Farkaslaka – Korond – Marosvásárhely – Torda – Kolozsvár – Nagyvárad – Szolnok – Kecskemét – Székesfehérvár útvonalat választottuk. Jó minőségű, Torda – Kolozsvár között már autópálya is van, így – no meg azért is, mert az út második fele már itthonra esik – ezt egy naposra terveztük. Azért kicsit hosszú volt, de éjfél előtt már én is itthon voltam.

Hosszabb megállásokra persze itt sem volt idő, pedig csak ezen az útvonalon lenne legalább egy vagy két hétre elegendő látnivaló.