2023. december 06. szerda
Sátáni Blog
Munkamenet() inicializálás

December 21. a téli napforduló ideje. Ennek a napnak reggelén már kilencedik éve gyűlik össze többszáz ember Pilisszántón, hogy a napkeltét megünnepelje a Boldogasszony-kápolnánál. Idáig rövidültek a napok, a reggel megszülető fény azt jelzi, hogy ezután már hosszabbodni fognak. Erről a pontról nézve a Ziribár-hegy nyergében kel a Nap, fölmászik a Kevély oldalán, és onnan elrugaszkodva folytatja égi útját. Eleink szent helyként tisztelték azokat a helyeket, ahol a kelő Nap magas hegyek nyergéből jön fel.

A Boldogasszony-kápolnát 2006. december 21-én szentelték fel, tervezője Őrfi József, a tervezés-építés meghatározó egyénisége Makovecz Imre. A benn található Mária-szobor Péterfy László munkája, a napfordulón kelő Nap fénye az arcát, a szemét ragyogtatja fel.

Egy rövid részlet Szőnyi József ‒ a kápolna fővédnöke és az építés legfőbb mozgatója ‒ cikkéből (www.pilisszantozarandokhely.hu/boldogasszonykapolna.html):

Mitől boldog a mi Boldog Asszonyunk? Attól, hogy szeret bennünket! Mert a boldogság titka ez: tudsz-e szeretni? Ha igen, boldog vagy. Ha nem, akkor hiába keresed, hajszolod a boldogságot egész életedben. Ha elutasítod a szeretetet, ha neked nem kell a mi Boldogasszonyunk szeretete, boldogtalan maradsz!

Arc

Az idén ‒ 2015-ben ‒ nem sütött be a köd mögött rejtőző Nap. És jobb is, mert a mellékelt képek tanúsága szerint elképesztő gazemberséget követett el valaki. Fekete festékkel, festékszóróval. Meggyalázta a szobrot és jeleket írt a falra.

A képeken nem látszik a falra festett jelek egy része, valamint a zászlót elcsúfító festés. De ami látszik, az is tanulságos. Egyértelműen sátánista úgynevezett "rúnák"-ról van ugyanis szó. Ezért el kell gondolkodnunk az értelmükön.

El kell gondolkodnunk, ugyanis fekete mágiát alkalmaznak ellenünk ‒ nem először.

Nem vállalkozhatok arra, hogy teljes megfejtést adjak, nem vagyok szakértő. Az az információ, amit itt közreadok, egy magyar sátánista honlapról (Spirits of Eridu) való. Azt a szívességet nem akarom megtenni nekik, hogy rúnáikról jó minőségű képeket tegyek ide, inkább a Pilisszántón készült fotó alapján balról jobbra haladva bemásolok néhány sornyit abból, amit ők maguk mondanak:

Felirat

Balról az első

MANNAZ

A logika és az agy bal oldalának rúnája. Az intellektus fejelesztésére és az emlékezőtehetség erősítésére használható. Segít a mágusnak megismerni a saját énjét, ami elengedhetetlen a mágiában.

Balról a második

ISA (Jég)

A megkötés rúnája. A trükkösséget és a lopakodást képviseli, és olyan műveletekben használható, aminél az ember felfedezetlenül akar előrehaladni. Láthatatlanságot ad. A természetben a jég rácsúszik a földre, csendesen megfagyasztva és megmerevítve mindent az útjában. Aki tudatlan, áldozatául esik neki. Mágikusan az Iss a megkötés rúnája, és megakadályozza a cselekvést rejtett eszközökkel. Meghiúsíthatja a terveket és megakadályozhat valamit a fejlődésben. Elrejtésre használják, illetve arra, hogy az áldozat ne tudjon a felé közelítő katasztrófáról, és így mikor tenni akar valamit ellene, már túl késő lesz.

Balról a harmadik

Nem találtam a rúnák között. Talán egy 6-os számjegy. Ha az, a kétértelműség, a habozás és a választás jelképe. Az Újszövetségben a bűn szimbóluma, az egymás melletti 3 darab 6-os pedig a "fenevad száma", az Antikrisztus jele. (A számmisztikáról szóló információk forrása a Pál József és Újvári Edit szerkesztésében megjelent Szimbólumtár.)

Balról a negyedik

ANSUZ (Isten)

A beszéd erejének rúnája, elpusztítja a zsarnokságot. Spirituális erőd szabaddá tesz. Rend, a káosz ellentéte, kreatív inspiráció, mágikus képesség az ékesszólásra és segt hogy beszéddel meggyőzzünk embereket. Kinyitja az önkifejezés csatornáit és segít átjutni mindenféle akadályon. A kötések feloldására használták. Segít az ember pszichikus és mágikus képességeit megerősíteni. Invokációknál is használták. Démonokkal való kommunikációra lazúrkővel használták.

Balról az ötödik

INGWAZ

Ing istent jelképezi. Az Ingwaz az a rúna, amiben energiát tárolhatunk. A cselekvő (mozgó, mozgási) energiát álló (helyzeti) energiává alakítja át. Meg tudja fosztani a férfiakat a férfiasságuktól, illetve bárkit, férfiakat és nőket is az életerejüktől.

Balról a hatodik

Spirál. Minden szakrális rendszerben energiát, dinamizmust jelképez. Az óramutató járásával ellentétes irányba forog, ez negatív energiákat idéz fel.

 

Én a helyszínen észre sem vettem, hogy a másik falon is vannak jelek, egy spirál, amely a másikhoz hasonlóan az óramutató járásával ellentétes irányú, háromszög, és számok: 3.12

A háromszög az egyensúly, a szintézis szimbóluma. A kereszténységben a szentháromságot jelképezi, az alkímiában viszont az aktív, nemző, férfierő, a szellem jele. A szabadkőműveseknél az isteni bölcsesség és az erő kifejezője.

A számmisztikában a hármas a belső rend, a tökéletesség, az arányosság kifejezője. A közvetítést, kommunikációt képviselő Merkur száma. Több gondolkodónál a jövő a világ "harmadik korszaka", ez adja a náci ideológiában a "Harmadik Birodalom" nevének alapját is.

A 12 az idő és a tér felosztásának alapja, az egyetemesség és az összetartozás száma. "A tizenkét „lépcsőfok” végigjárása a beavatódás, a teljesség elérése: a halál és az újjászületés (az óév vége és az újév kezdete)." ‒ írja a Szimbólumtár. Az alkímiában a 4 elem és 3 princípium szorzata, így maga az alkímiai folyamat. A Tarot-ban a kozmikus akaratnak önmagát megadó jellem, a halál és a magsabb szinten való feltámadás.

A zászlón (itt nincs kép róla) a SOWILO rúna látható:

A legyőzhetetlenség, a végső győzelem rúnája. Mozgás, cselekvés. Akaratot ad a cselekvéshez. A csakrákat szimbolizálja és a villámot, az élet szikráját. A kundalini olyan mint a villámlás, és az agyban szikrázik mikor összekapcsolódik a 6. csakrával. Az akarat és az önbizalom megerősítésére használják. Védelmező és támadó tulajdonságai is vannak. Arra használják, hogy megértsék a világ és az asztrálsík energiáit. Más rúnákkal használva aktiválja és megerősíti őket. Használható meditációban és a csakrák megerősítésében. Előhozza a vezetői tulajdonságokat és a mások megihletésére való képességet.

Szobor

A szobor elrondítása is érdekes

Befújták festékkel a két szemét ‒ vagyis megvakították. És lefestették a kezében tartott tulipánt, amelyről Szőnyi József már idézett cikkében így ír:

Tenyerében tulipánt tart melyben a megbocsátó édesanya jövőnket, az új élet fogantatásának kelyhét, születését jelzi.

 

Én ezt nem tudom másként látni, mint hogy a jövőnket, a tulipán által felidézett új életet érte támadás! Nyilván a kápolnát és a szobrot megtisztítják, az élet pedig folytatódik a megszokott kerékvágásban. Egy ilyen támadás után azonban semmi sem ugyanaz már, mint előtte. Mostantól még jobban látjuk, hogy milyen erők háborúznak ellenünk. Ebben a furcsa, sokszor rejtett háborúban egyet tehetünk: összekapaszkodunk, mint az alábbi képen 2015. december 21-én Pilisszántón!

Körben

És utóiratként újabb idézet Szőnyi Józseftől ‒ megjelent a Nemzeti Hírhálón

[...] "Az eset miatt nyugtalanul, este tíz óra tájt felmentem a kápolnába. Senki nem volt ott, egyedül voltam. Letakarítottam a rengeteg részvétet, bocsánatot kérő gyertyaláng maradványait Boldogasszony oltáráról, a viaszból majd otthon új gyertyákat öntök.
A gyertyafényes kápolnában nem mertem felnézni a szoborra az iszonytató látvány miatt. Aztán lassan, szégyenlősen mégis csak fellopakodott a tekintetem és elállt a lélegzetem. Tiszta volt az arca! Valaki megtisztította.
Másnap, december 22-én, kedden kora reggel ismét felmentem a hegyre többedmagammal. A város felől hömpölyögve ömlött a köd falunk felé. Az egész völgy fölött vastagon telepedett meg a köd, mint a tenger, csak idefent maradt tiszta az égbolt. A hetek óta egyfolytában felhős nyirkos, maszatos időben ma hosszú idő után előbújt a Nap, szembenézett a Boldogasszonnyal és végre egymásra mosolyogtak! Gyönyörű volt! Mindenkin látszott az ujjongás. Még el sem vonult a Nap fénye a szoborról az emberek neki estek a falfestékeknek. Ki zsebkendővel, ki pálcikákkal kaparta a falakat. Délután mire újra felmentem, eltűntek a gyalázat nyomai. Valaki elvitte a zászlót speciális tisztítóba.
Tetejére kiderült, hogy a csillagászati Napforduló idén ma reggel öt óra negyvenkilenc perc, öt másodperckor történt meg, és nem tegnap. Ki tudná ezt így megrendezni?"