2024. április 20. szombat
Kérdés Blog
Munkamenet() inicializálás

Az elmélet

... a képviselő:
Interpellációt és kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány tagjához a feladatkörükbe tartozó bármely ügyben. (Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdés)
...
Az állami szervek kötelesek a képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. (Ogytv. 98. § (1) bekezdés)

(Az országgyűlés honlapjáról ‒ https://www.parlament.hu/az-orszaggyulesi-kepviselok-jogai-kotelessegei-es-javadalmazasa)

A gyakorlat

Képviselői kérdés (Ungár Péter LMP-s képviselő kérdései Nagy István agrárminiszterhez egy Fertő-tavi beruházás ügyében):

  1. Kivel és milyen egyeztetések folytak a beruházásról?
  2. Milyen megállapodás született az UNESCO-val a világörökségi területen tervezett beruházásról?
  3. Milyen környezetvédelmi intézkedések történtek a természetvédelmi terület megóvása érdekében?
  4. Ki lesz az üzemeltető? Milyen hasznot fog hozni a helyi lakosok, települések számára?
  5. Hogyan tájékoztatják a helyi lakosságot a beruházás körülményeiről?
  6. Milyen módon érinti az építkezés a helyi lakosokat, a cölöpházak és egyéb ingatlanok tulajdonosait?

A válasz (Dömötör Csaba államtitkár):

A Modern Városok Program részeként, a kormány támogatásával a Fertő tó partján az ország legnagyobb turisztikai fejlesztése valósul meg. A fejlesztés részeként új utak, kikötők, horgászhelyek, sportpályák, és egy teljesen új strand épülnek majd. A fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az Ökocentrum lesz.

A beruházás jogerős környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezik, amelyek kiadása során a hatóság kiemelt figyelemmel kezelte az osztrák-magyar vízterület miatt a projekt zaj, fény, és egyéb, határon átnyúló hatásait.

Felhívom a figyelmét arra, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéskörök a nemzeti vagyonra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint lesznek kezelve.

A Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. által megbízott beruházó cég a területen lévő vízállás bérlőkkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, minden törvényi előírást betartva.

Az örökségvédelemmel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az örökségvédelmi kérdéseket több fórum is vizsgálta, és egyik vizsgálat sem állapított meg világörökség-védelmi szempontokból aggályos kérdéskört.

Az én kérdésem:

  1. Demokratikus követelménynek tekinthetjük-e, hogy az állami szerv érdemben köteles válaszolni a jogosan föltett kérdésre?
  2. A fenti "válasz" a feltett 6 kérdés közül hányra válaszol érdemben?