2024. május 26. vasárnap
A választás horoszkópja 2018. Blog
Munkamenet() inicializálás

A választás horoszkópábrája ‒ 2018.

Frissítés 2018. április 11-én:

A választási eredmények ‒ úgy tűnik ‒ nem igazolják az alábbi okfejtésemet!

Azt, hogy én értelmeztem alapvetően hibásan az égi képletet, vagy esetleg a felszín alatt elindult egy folyamat, ami egyelőre nem látható, de alapvető változást hoz ‒ nem tudom. Mindenesetre az alábbiakat már leírtam, vállalom akkor is, ha az derül ki, hogy tévedtem.

Egy váratlan ötlet nyomán kíváncsi lettem a 2018. április 8-i országgyűlési választás horoszkópjára. Nem vagyok profi asztrológus vagy asztrozófus, de a számítógépes programmal könnyen elkészíthető ábra mélyebb elemzés híján is sokatmondó lehet.

A horoszkóphoz a születés helye és ideje kell. De hol születik a választás? Az ország melyik szélén? Vagy a mértani közepén? És mikor? Amikor megnyílnak a szavazóhelyiségek, vagy amikor bezárnak? Vagy középidőben? Bármelyik tartalmaz szubjektív elemeket. Én ‒ szinte automatikusan ‒ Budapestet és a reggeli nyitás időpontját jelöltem be.

Gyakori vélekedés, hogy ez a választás semmi újdonságot nem fog hozni, az eredmény borítékolható. A másik véglet, amit egyesek sűrűn hangoztatnak, hogy káoszt eredményezhet. A számítógép által megrajzolt horoszkóp egyik nézetet sem támasztja alá ...

De még néhány bevezető mondat azok számára, akik nem igazán mélyedtek el az asztrológiában: A bolygók, a csillagok nem okai a földi történéseknek! Akár az óra: nem a mutatók csinálják az időt. Ők csak mutatják. Ilyen a horoszkóp ábrája is, az idő "minőségét" mutatja.

Ez az ábra a magyar Regiomontanus programmal készült.

Választás-2018. horoszkópábra

Néhány szó az ábrához: a kör mellett bal oldalon látható kettős nyíl jelzi az aszcendens helyzetét. Vele szemben a deszcendens van, a kettőt összekötö tengely (átmérő) nappali- és éjszakai félkörre osztja az ábrát. A bal oldalon kissé feljebb levő nyíl a Napot, a legfelül levő pedig az MC (az ég közepe) helyzetét mutatja.

A horoszkópra nézve az első, ami feltűnő és ritka eset, hogy egy kivételével az összes planéta a nappali térfélen van. Ez a nyilvános cselekvést, a világosságot jelenti. A kivétel a Vénusz, ő már az éjszakai részre esik, de egészen a szélén, majdnem az aszcendensen, azzal együttállásban. A Vénusz harmóniát, termékenységet, szépséget szimbolizál, a bika jegyében az anyagi világban érvényesülnek tulajdonságai, itt uralomban van, tehát jelentős tényező, és az aszcendens jelzi, hogy cselekvő módon, öntudatra ébredve működnek ezek a minőségek.

Ez a Vénusz harmadfényt (trigont) alkot a Marssal, amely viszont a harc, bátorság, verseny, agresszió, férfiasság planétája. A harmadfény a felemelkedés, kiegyenlítettség aspektusa. Ez a tüzes, férfias Mars pedig a komoly fegyelmezettséget, lassú előrelépést idéző Bak jegyében áll, erő és alázat találkozik itt. Együttállásban van a Szaturnusszal, ami az idő, rend, törvény, kikristályosodás megtestesítője.

A Szaturnusz pedig negyedfényt (kvadrátot) vet a Merkurra. A negyedfény a racionalizálás, kézzelfoghatóvá tevés fényszöge, a Merkurra a mozgás, a kapcsolatok, a kommunikáció jellemző. A Kos tüzes jegyében áll, ez a jegy a kezdés, az indító impulzus, a lendület, a felszínre törés jelképe. Ahogy a természetben áprilisban szinte kirobbannak a növények a föld alól, megélénkülnek az állatok, minden az újrakezdés és növekedés jeleit mutatja.

Itt van a Kosban a legfontosabb szereplő, a Nap, képviseli az uralmat, a rálátást, a fényt, embernél a cselekvő ént, itt talán a történések fő irányát. Harmadikként az Uránusz látható még ebben a jegyben: az új nézőpontok, szokatlan megoldások, meglepetések és megújulások képviselője. A Nap együttállásban van a Merkurral is, az Uránusszal is. Talán mondani sem kell, az együttállás az egység, az összegzés kifejezője.

Nem levésbé érdekes a Plutó és a Hold együttállása sem. Az, hogy a Hold jelentéstartományában ott a lélek, a nőiség, a befogadó szeretet, közismert. Nagyon más a Plutó. Ő jelképezi a radikális lépéseket, a minőségi változást, de a tömegeket is. Pusztítást és radikálisan új világot egyaránt. Ez a két planéta a horoszkóp egyik tengelyén, az MC-n tartózkodik, negyedfényben a Nappal. Ez a tengely a küldetést, a jövőt az út irányát jelzi.

A 10 égitestből 3 van tüzes jegyben (Kos), 5 pedig az anyagot, birtoklást, racionalitást megtestesítő föld-típusúban (a Bika és a Bak), ezekkel együtt látjuk az aszcendenst és az MC-t is. Az érzelmeket, lelki eseményeket kifejező vizes jegyekben csak 2 planétát látunk: az erkölcs és magasrendű tudás bolygója, a Jupiter a szenvedélyes, titokzatos Skorpióban, a határtalanságot és fantáziát idéző Neptunusz pedig ott, ahol uralomban van, a Halakban. A legtöbb planéta a Bakban és a Kosban van, ez a két jegy az úgynevezett kardinális kereszthez tartozik. A kardinális jegyek szimbolizálják a legjelentősebb sorsfordulatokat, az új értékek születését. A stabilitást, folyamatosságot jelző szilárd kereszt jegyeiban pedig a Vénusz és a Jupiter áll.

Érdekes a planéták elhelyezkedése a 12 asztrológiai házban. (A házakat a belső körön jelzi az ábra.) Pontosabban a 12-ből 5-ben, mert a többi üres. Az első ház, az önismeret, öntudat, ébredés területe, rögtön a kezdetén (és a cselekvést jelképező aszcendenssel együttállva) ragyog a Vénusz. A külvilág, nyilvánosság helyszíne a hetedik ház, itt a Jupiter. A Bakban látható 4 planétából 3 a nagy utazást, jövőre vonatkozó terveket jelentő 9. házban van, a Plutó pedig a küldetést jelképező tizedikben. A 12. ház az összegzés, az élet nagy titkainak területe, ebben a képletben három jegyet fog át a Halaktól a Bikáig, és itt van 4 planéta, köztük a meghatározó, uralkodó, a Nap.

Ha a magam számára karom összegezni, mit láttam ebben a képletben ‒ szándékosan nagyon leegyszerűsítve: csupa ellentétet és mindig ezekkel együtt a harmóniát, kiegyenlítődést. És a megújulást.

 

Azért kíváncsi voltam, mi lenne, ha kicsit más kiinduló paramétereket választanék: helynek az ország földrajzi középpontját (Pusztavacs), időnek pedig a szavazóhelyiségek nyitva tartásának középidejét (13 óra). A planéták egymáshoz viszonyított helyzete és elhelyezkedése a jegyekben nem változik (eltekintve a gyors mozgású Holdtól, ami még közelebb kerül a Plutóhoz), tehát a róluk eddig mondottak nagy része sem. Az aszcendens a szeretetet és uralkodást együtt szimbolizáló Oroszlánba kerül, az MC pedig a Kosba.

Nem jósoltam meg a választási eredményt. Szerintem nem is lehet. Az idő "minősége", tulajdonságai, az, hogy ebben az időszakban "mi van a levegőben" viszont úgy vélem, elég szemléletesen megjelenik a képletben!