2024. július 24. szerda
Családtörténet
Munkamenet() inicializálás

A Vas megyei és a felvidéki Bárdossyak

címer

A Vas-megyei Bárdossy-családból származom, melynek első ismert említése 1368-ból való. A család ősi fészke Bárdos – ma Bozzai község része – Szombathely közelében. Innen a család mindegyik ága által használt "bárdosi" előnév. A XVII. századtól már Vas megye több településéről van adat a család egyes ágaival kapcsolatosan. Én a csöngei, evangélikus ághoz tartozom.

Nagy Iván híres könyve, az 1857-ben kiadott "Magyarország Családai" meglehtősen szűkszavúan említi a családot, leír viszont egy címert a következőképpen:

Bárdossy János kapott armalist 1769-ben ily czimerrel: a paizs vizirányosan kétfelé van osztva, a felső rész kék, az alsó rész vörös szinü. A paizs alján hármas zöld dombból egy vasas vitéz emelkedik sisakosan, jobb kezében pallost, a balban kettős keresztet tartva. A paizs fölötti sisakon levágott szakállas emberfej fövegesen (a gróf Csáky czimerből véve) látható két kiterjesztett sas-szárny között. A foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös szinü.
címer egy pecsétnyomóról

Ez a fent leírt címer Bárdossy Péter történész-levéltáros, családfakutató honlapján látható, ahol a családról és egyes ágairól sok további részletet lehet megtudni. Ott az is kiderül, hogy ez a felvidéki ág címere.

Különbözik ettől a fent bal oldalon látható címerkép a Vas-megyei ág címerének egy változatával (köszönet érte Bárdossy Péternek). Szűkebb családunkban megvan még egy másik változat is – sajnos egy kopott szárazpecsétnyomón (ez papírra készít dombornyomatot), elég rossz állapotban – amelyen a kardot tartó kéz fölött a Nap és a Hold látható, ez a jobb oldali fekete-fehér kép. Megjegyzendő, hogy a fotón balra a Nap, jobbra a Hold van, a pecsétnyomó által nyomott pecséten azonban ez éppen fordítva jelenik meg! Ugyanez a változat megtalálható a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében Bárdossy Györgynek ‒ Vas vármegye főszolgabírájának ‒ halotti címerében 1705-ből.

Nagy Iván megemlíti a család Bereg és Szepes megyei, valamint Vas megyében élő ágát is. A felvidéki és vasi ág közötti rokonságot a modern genetikai kutatások bizonyították. Van egy másik Bárdossy család is, amely Maros-Torda vármegyéből származik, ők egy XIX. században kötött frigy révén az angol királyi házzal is rokonságba kerültek. Tudomásunk szerint ezzel az erdélyi családdal nem állunk közelebbi vérrokonságban.

A Vas megyei Bárdossyak tipikus kisnemesek, jelentősebb regionális vagy országos szerepet a szélesebb család Incédi ágának néhány tagja vitt, közülük szombathelyi vezetők, képviselők kerültek ki, és egy miniszterelnök is. A csöngei ág ilyen babérokkal nem büszkélkedhet.
A rám hagyományozódott családfában az első név Bárdossy (III.) György 1640 körül, fia (V.) Mihály, unokája (II.) János (nem az, akit Nagy Iván említ – a Nagy Iván által hivatkozott János a felvidéki ág tagja). Ez a János az 1600-as évek végén és 1700-as évek elején élt Vas megyében, róla már tudható, hogy salfai (ma Salköveskút) majd alsópatyi (ma Rábapaty) birtokos. Az ő fia az a (VI.) György, aki 1767-ben egy Sárvárhoz, Celldömölkhöz közeli faluban, Csöngén birtokot vesz. A felmenőim keresztnevei ettől kezdve nem mutatnak nagy változatosságot: az említett – a Csöngei ágat megalapító – György fia István, annak fia és unokája ugyancsak István. Az utóbbi fia, unokája és dédunokája egyaránt Kálmán. Ez az utóbbi Kálmán az én édesapám, őt az 1940-es évek végének viharai, a kezdődő "népi demokratikus" rendszer visszásságai üldözték el Csöngéről, viszontagságos évek után Szentgál, Zsófiapuszta, Papkeszi "útvonalon" került Veszprémbe.

Bárdossy Péter kutatásai alapján ma már a XIV. századtól kezdve többé-kevésbé követhetjük a családfát. Így már tudom, hogy az 1368-as oklevélben szereplő Bárdosi Gergely 17 generációval előttem van.
A családtörténetről szóló könyv:

Bárdossy Péter: A Bárdossy család története. Biatorbágy, 2011. (magánkiadás)

Weöres család

Weöres-címer

Anyai ágon a Weöres családhoz tartozom (és itt is meg kell, hogy említsem: a név ejtése nem "vöres", ahogy sokan mondják, hanem "vörös" – a családi hagyomány egy valamikori anyakönyvvezetői elírásról beszél, amikor is Weöreös helyett írtak Weörest). A Vas Megyei levéltárban található iratok viszont arról tanúskodnak, hogy a név írásmódja az 1600-as évektől a XIX. század második feléig "Weörös" volt.

Erről a családról nincs teljes családfám, a leányági rokonságokat viszont régóta számon tartják a család hölgytagjai.
Ezen az ágon 10 generációval fölöttem Rákóczi Julianna Barbara grófnő van, ő II. Rákóczi Ferenc fejedelem testvére. Édesanyjuk Zrínyi Ilona, így rajta keresztül a brebiri Zrínyi (horvátul Zrinski, korábban Šubić) családig érnek a szálak.

Weöres-címert nagyapám névjegyén sikerült találnom, ez látható itt.

Információkat, adalékokat nyújt erről a famíliáról két könyv is:

Dr. Czeizel Endre: Költők, gének, titkok. Budapest, 2000, Galenus Kiadó
Gudenus János József: A Rákóczi fejedelmek leszármazottai Európában. Budapest, 2006. Heraldika Kiadó

Férfiágon Weöres Mihály neve az első, akiről tudok, hozzá az 1638-as évszám kapcsolódik feltételezem, hogy ez a születési éve. Unokája a XVIII. század végéről egy bizonyos Budakeszi Weöres Pál vasi táblabíró. És az ő dédunokája az én nagyapám, Weöres Elemér, aki Csöngén született, majd elszármazott onnan, katonaként Kőszegen szolgált és élt, 84 éves korában, nyugalmazott alezrdesként (és persze az 1950-es évek elején kisemmizett "osztályellenségként") Veszprém megyében, a Szentgál melletti Zsófiapusztán halt meg.

Magamról

Egy kis bakonyi faluban élek, a közeli városban informatikusként dolgoztam, ma már nyugdíja vagyok. Életem jelentős részét városban éltem le, az idő haladtával egyre inkább emberi környezetre és tiszta levegőre vágytam, így kerültem mostani lakhelyemre.
Foglalkozom webprogramozással, ehhez a "Programok" menüpontban található néhány adalék.

Érdekelnek a gyógynövények és fűszernövények – a két kategória elég erősen össze is ér –, ennek a témának itt külön részt szenteltem, amelynek anyaga – ha nagyon lassan is – folyamatosan bővül.

A "Blog" menüpontban arról jelennek meg kisebb anyagok, ami éppen foglalkoztat. Ide nagyon gyorsan tudok föltenni bármit, csak legyen időm, energiám, kedvem megírni...

A "Kapcsolatok" alatt barátaim, időtöltéseim, kedvenceim közül szerepel néhány.