2024. július 24. szerda
"KiMP" ‒ Kiállítási Multimédia Projekt Programok
Munkamenet() inicializálás
Kiállítási Multimédia Projekt

"KiMP" ‒ Kiállítási Multimédia Projekt

A programrendszer alapvető célja, hogy múzeumi, idegenforgalmi, ipari, stb. kiállításokban állóképeket, filmeket, hanganyagokat olyan módon tudjunk lejátszani, hogy az egyes megjelenítők szinkronban futhassanak (pl. összefüggő képsorok, vagy film és állóképek, zene és állóképek összehangolása), meghatározott ideig vagy végtelenítve, valamint az egész rendszer központilag felügyelhető és vezérelhető legyen.

a hálózat vázlata

A rendszer számítógépei a következő funkciókat (szerepeket) tölthetik be:

 1. médialejátszó ‒ ez az eszköz álló- vagy mozgóképeket (meg hangot) tud lejátszani, nem interaktív, viszont az egyes lejátszók egymással szinkronban működhetnek:
  1. mester: a lejátszást egy egyszerű szövegfájlban leírt utasítások vezérlik. Ezek a saját megjelenítésen túl további gépekre (szolgákra) is vonatkozhatnak. A hálózatban tetszőleges mennyiségű mester lehet.
  2. szolga: a lejátszást a hálózaton keresztül egy „mester” vezérli.
 2. infopult: interaktív információs pult, célszerűen érintőképernyős számítógép lehet. Álló- és mozgóképet, szöveget jeleníthet meg, hangot játszhat le, ezeket a használó a menüből választja ki, böngészheti. HTML5 (web-) alapon működik, a tartalom akár helyben, akár egy külön kiszolgáló gépen elhelyezhető, az utóbbi esetben ugyanahhoz a tartalomhoz több infopulton is hozzá lehet férni.
  Az infopult a KiMP-rendszertől függetlenül is használható.
 3. karnagy: a teljes hálózatot felügyeli – csak egy lehet a hálózatban. Státuszinformációkat gyűjt, ezek adatbázisból webes felületen megjeleníthetők. Bármelyik médialejátszót és infopultot leállíthatja, újraindíthatja, a médialejátszók hangerejét vezérelheti.

A webes felületnek köszönhetően a rendszert több személy is felügyelheti, menedzselheti, személyenként meghatározható jogokkal.

Főbb tulajdonságok

 • szabadon használható Linux operációs rendszer, Apache webszerver, MySQL adatbázis
 • egyszerű szövegfájlban megadható paraméterek és vezérlés
 • a teljes hálózat több egymástól független kiállításból is állhat
 • beállítható naplózási-hibakezelési módok: rendszernapló, külön fájl, konzol
 • minimális erőforrás-használat: nagyobb teljesítményű gépre csak akkor van szükség, ha nagy a kiállítási hálózat
 • szabványos TCP/IP hálózatot használ
  • beállítható hálózati portok és várakozási idők
  • hiba esetén a telnet protokoll segítségével manuálisan is kiadhatók a parancsok
 • a hálózat bővíthető, egytől 253 gépig

KiMP-media program: a megjelenítő gépek ("mester", "szolga", "infopult") vezérlése

Vezérfájl részlete
 • a mesterre és szolgára szánt tartalom mindig az adott megjelenítő gépen foglal helyet
  • bármelyik gép lejátszhat állóképeket, videókat és hanganyagokat
  • a médialejátszókon az állóképekhez képaláírás is adható
  • a különböző médiatípusok (kép, videó, hang) vegyesen is előfordulhatnak
  • a mester gépen könnyen szerkeszthető szöveges vezérlőfájl van, benne:
   • a megjelenítendő multimédiás tartalmak listája és időzítése
   • a lejátszást újraindítására (végtelenítésére) vonatkozó parancs
   • a szolgákon megjelenítendő fájlok listája ‒ egy mester 4 szolgát irányíthat
  • a megjelenítéshez a "Gnome" és a "VLC" programkönyvtárakat használjuk
 • az infopult tartalma lehet a megjelenítő gépen vagy külön webszerveren is
  • az infopultot a felhasználók interaktívan használják, a hálózaton leállási parancsot kaphat és státuszjelentést küldhet
 • többféle leállítási parancs:
  • csak a program álljon le
  • a számítógép álljon le
  • a számítógép induljon újra
kommunikációs vázlat

KiMP-karnagy program: a hálózat vezérlése, adatgyűjtés

 • fogadja a médialejátszóktól érkező státuszjelentéseket
 • külön regisztrálja az érkező hibajelentéseket
 • több önálló kiállítást tud kezelni
  • MySQL adatbázis, amely a kiállítások alapadatait tartósan megőrzi
  • el tudja indítani és le tudja állítani a hálózat egyes kiállításait
 • a webes kezelőfelületről érkező parancsokat (hangerő-állítás, leállás) elküldi a megfelelő médialejátszóknak

KiMP-web: a rendszer kezelői felülete

 • HTML5-PHP alkalmazás
 • megjeleníti a hálózat gépeinek aktuális állapotát
  • követhető az aktuális állapot vagy egy-egy gép jelentései a napi rendszerindítás óta
 • tárolja a kezelők be- és kilépési idejét
 • a kezelő által kiadott parancsokat az adatbázisban is regisztrálja
 • a kezelők számára különböző jogosultságok adhatók:
  • mit láthat és módosíthat
  • milyen parancsokat adhat ki

KiMP-vezer segédprogram: a vezérlő fájl összeállításához

 • a megadott média-könyvtár tartalma alapján elkészíti a vezérlőfájl "nyers" változatát

KiMP-infopult

 • webalkalmazás a kiállítás látogatói számára
 • interaktív böngészést tesz lehetővé az erre a célra összeállított anyagban
 • Az összeállítást manuálisan vagy a hozzá tartozó „pultos” webalkalmazással lehet elkészíteni
 • 4 ablak:
  • az elsőben a menü foglal helyet
  • egy ablakban szkrollozható szöveg lehet
  • a további 2 ablak jellemzően állókép vagy videó megjelenítésére szolgál, de szöveg is megjelenhet bennük
 • A hálózatba integrálva kihasználja a karnagy szolgáltatásait, de a kiállítási hálózattól teljesen függetlenül, önállóan is működőképes

A programrendszer Linux alapú operációs rendszeren, PC-n i386 és amd64 architektúrán és Raspberry Pi / Raspbian változatban működik.

Nyílt forrású, a licence GPL. Díjazásért végeztt szolgáltatás az operációs rendszer és a programok telepítése, beállítása, az adatbázis létrehozása, a felhasználói dokumentációk átadása, a használók betanítása és a meghatározott idejű programkövetés. Igény és egyeztetés alapján további szolgáltatás lehet a multimédiás tartalom összeállítása is. A telepítés-beállítás után a licencnek megfelelően szabadon használható, nincs időkorlát, a használati jog nem jár le.